تهران
فاقد تصویر شاخص

اولین روز ثبت‌نام ریاست‌جمهوری| ثبت‌نام به‌شیوه سال‌های گذشته انجام می‌شود / محمدحسن‌نامی اولین داوطلب شناخته شده/ در حال تکمیل

ثبت نام از داوطلبان از امروز به مدت ۵ روز، فقط در محل وزارت کشور انجام می‌شود. ثبت‌نام از داوطلبان هم‌اکنون در حال انجام است و کار نام‌نویسی به شیوه‌ای ...