تهران
۶۲۱۰۶۲۹۰

آغاز بازسازی پل فولاد

معاون فنی و عمرانی شهرداری اهواز گفت: سعی ما این است که پل فولاد را جهت استفاده عمومی تا نیمه مهرماه بازگشایی نماییم . پرویز حسینی بیان کرد: طبق قولی که ...