تهران
۲۰۲۰۰۵۱۰۴۷۱۹۴۸۲۰۵۳

۳۰ درصد تخصیص اعتبارات عمومی به خوزستان افزایش یابد

نگرش نیوز - مجتبی یوسفی در طی نشستی با رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، تامین و افزایش اعتبارات جهت پروژه های عمرانی خوزستان و مسئله اضافه کار کارمندان را ...