تهران
۱۷۲۴۱۳۱_۸۵۲

«چ» مثل چهره‌ای آشنا با مناجات‌های دلنواز و رزم‌های دیدنی

«مصطفی چمران» شهیدی که سراسر زندگی‌اش تلاش، ایثار، عشق، فداکاری و جهاد است، شخصیتی غریب ولی آشناست که مناجات‌هایش دلنواز، رزم‌هایش دیدنی و اخلاصش ستودنی است.