تهران
تقدیر-از-سرپرست-مکانیک-و-سیالات-شرکت-مهندسین-مشاور-پیشگامان-فولاد-جنوب

تقدیر از سرپرست مکانیک و سیالات شرکت مهندسین مشاور پیشگامان فولاد جنوب

به گزارش گلبانگ زاگرس؛ در پایان جلسه کمیته راهبری شرکت فولاد خوزستان و با حضور امین ابراهیمی مدیرعامل، از حسن کاوسی بلوتکی سرپرست مکانیک و سیالات شرکت مهندسین مشاور پیشگامان ...