تهران
فاقد تصویر شاخص

سفر بین استانی ممنوع شد/ رعایت ۶۷ درصدی پروتکل‌ها قابل قبول نیست

رئیس‌جمهور گفت: تصمیم گرفته شد که از روز چهارشنبه ۱۲ خرداد تا دوشنبه ۱۷ خرداد سفرهای استانی تعطیل شود.
سیدجلال فیاضی

سفر نکنیم، موج سوم جدی است

همین کاهش که می تواند منجر به کاهش حساسیت ها شوداین نگرانی را دامن می‌زند که در تعطیلات تاسوعا و عاشورا موج عظیمی از سفر زمینه‌های موج سوم کرونا را ...
سیدجلال فیاضی

سفر نکنیم، موج سوم جدی است

همین کاهش که می تواند منجر به کاهش حساسیت ها شوداین نگرانی را دامن می‌زند که در تعطیلات تاسوعا و عاشورا موج عظیمی از سفر زمینه‌های موج سوم کرونا را ...