تهران
بازیابی-و-احیا-بیش-از-دو-میلیون-مترمکعب-آب-در-سیمیدکو

بازیابی و احیا بیش از دو میلیون مترمکعب آب در سیمیدکو

محمد مدنی فر مدیرعامل شرکت سیمیدکو ضمن تبریک سال نو، گفت: تلاشگران عرصه تولید در شرکت صنعتی و معدنی توسعه فراگیر سناباد با همت خود توانستند همزمان با آغاز سال ...