تهران
hosyni

با وزارت نفت برای افزایش سهم خوزستان از درآمدهای نفتی رایزنی کردیم

نگرش نیوز - سید کریم حسینی اظهار داشت: دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ که به مجلس تقدیم کرده است، سهم پروژه‌های عمرانی را به شدت کم کرده است. وی درباره ...