تهران
hosynzadeh

دریافت گواهی سوءپیشینه برای داوطلبان انتخابات شوراهای روستایی از فردا

نگرش نیوز - علی‌حسین ‌حسین‌زاده اظهار داشت: داوطلبان شورای اسلامی شهر از ۲۰ آذر و داوطلبان شورای اسلامی روستاها از تاریخ ۱۶ دی امکان دریافت گواهی نداشتن سوء پیشینه را ...