تهران
mask

طرح اجباری شدن استفاده از ماسک بدون فرهنگ سازی موثر نیست

نگرش نیوز - سید جلیل میرمحمدی میبدی ، با اشاره به اجباری شدن استفاده از ماسک در پایتخت و اخذ جریمه از متخلفان، گفـت: استفاده از ماسک در موج سوم کرونا با ...