تهران
۴۴۳۴_orig

بازدید مدیرعامل فولاد خوزستان از طرح بزرگ زیست محیطی سیمیدکو در شرق کشور

این طرح با سرمایه گذاری شرکت سیمیدکو از شرکت های تابعه فولاد خوزستان در شهرستان خواف استان خراسان رضوی از ابتدای سال جاری با حضور نماینده عالی دولت در سفر ...