تهران
۲۴_fdb6b86b6f_472849CD-02F6-484A-A4FC-156E6204507D

نشست هم اندیشی هیئت مدیره و مدیرعامل فولاد اکسین با معاونان و مدیران شرکت

شنبه اول مرداد ۱۴۰۱ جلسه هم اندیشی ارکان تصمیم ساز و اجرایی شرکت اعم از اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل، معاونان، و مدیران فولاد اکسین برگزار شد، در این نشست رئیس ...