تهران
بازداشت+دستگیری

بازداشت عضو شورای شهر مسجدسلیمان

رحمان بن سعید با تایید خبر بازداشت یکی از اعضای شورای شهر این شهرستان بیان کرد : اتهام این فرد که عضور شورای شهر مسجدسلیمان بوده است ، جعل اسناد ...