تهران
۲۲۰۱۷۴

نظر شورای شهر اهواز درباره روستای ابوالفضل

نگرش نیوز - در جلسه شورای شهر اهواز، اعضای با بررسی موضوع روستای ابوالفضل و درگیری رخ داده میان نیروهای اجراییات شهرداری با اهالی، خواستار پیگیری وضعیت و تعیین تکلیف ...
ImageHandler

هشتاد و ششمین جلسه کمیسیون عمران،شهرسازی و معماری شورای شهر اهواز

جلسه هشتاد و ششم کمیسیون عمران،شهرسازی و معماری شورای شهر چهارشنبه ۲۲ مرداد ۹۹ ساعت ۱۰ صبح به ریاست محمدجعفر فلسفی و با حضور اعضای کمیسیون آقایان اسکندر لطفعلی زاده ،مهران باباپور،مازیار جهانبخشی،کعب عمیر،موسی پور،محمد هادی قنوات برگزار شد .