تهران
IMG-20220810-WA0052

شهردار اهواز: افزایش امیدواری مردم به نظام فلسفه مدیریت شهری است

شهردار اهواز با اشاره به اینکه تعامل بین بخشی سبب تأثیر مثبت در خروجی کارها دارد، گفت:فلسفه وجودی ما در مدیریت شهری افزایش امیدواری مردم به خدماتی که توسط جمهوری ...