تهران
۱۶۴۳۹۶۹۷_۴۴۱

کتک کاری در شورای شهر ایذه!

کتک‌ کاری در شورای شهر ایذه/ ماجرا چیست؟ انتخابات هیات رئیسه سال دوم شورای اسلامی شهر ایذه در حالی صورت گرفت که جلسه در همان ابتدا تحت تاثیر آمدن و ...