تهران
فاقد تصویر شاخص

یک نامزد انتخابات شورای شهر بازداشت شد

یک نفر از نامزدهای انتخابات شورای شهر بندر امام خمینی(ره) به همراه چند نفر از حامیانش دستگیر شد.