تهران
WhatsApp Image 2021-01-07 at 09.52.43

آیا حفاظت محیط زیست حامی کشاورزان مقابل سازمان آب و برق خوزستان خواهد بود؟

نگرش نیوز - در حالیکه اعتراضات کشاورزان پایین دست جراحی به شورشدن اراضیشان بدلیل ورود آب شور زهکشهای تحت مدیریت سازمان آب و برق خوزستان پس از سالها سرباز کرد ...
izadjo

آیا مامور ویژه مدیرعامل سازمان آب و برق، می تواند کشاورزان خوزستانی را آرام کند؟

نگرش نیوز - در پی اعتراض کشاورزان شهرستان ماهشهر نسبت به عملکرد سازمان آب و برق بدلیل آلوده کردن رودخانه جراحی توسط آب شورِ زهکشهای بالادست و بی توجهی سازمان ...