تهران
WhatsApp-Image-2022-04-25-at-11.29.58-AM

کام ایران از شکرِ خوزستان شیرین شد

گلبانگ زاگرس؛ اینجا، خستگی معنا ندارد و همت کارگران، جلوه‌گاه بی‌بدیلِ عشق و غیرت شده است. اینجا سخن، از گفتن، باز می‌مانَد و کلمات، دیگر یارایِ توصیف نیست؛ وصفِ کارگرانی ...
mazlomi

آغاز توزیع شکر در خوزستان به منظور تنظیم بازار

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خوزستان از آغاز توزیع شکر به منظور تنظیم بازار خوزستان خبر داد. امید جهان‌نژادیان در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: در حال حاضر با اختصاص ...