تهران
۰-۱-۱۹٫jpeg

از هر چهار ازدواج در خوزستان، یکی به طلاق ختم می شود!

معاون امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان خوزستان: در سال گذشته یک چهارم ازدواج های صورت گرفته در خوزستان به طلاق ختم شد که این موضوع نگران کننده است. ...