تهران
۲۰۲۰۰۸۱۰۹۷۷۱۹۸۵۵۹۴

تولید خودرو در داخل منجر به خودکفایی و ایجاد اشتغال می‌شود

نگرش نیوز - عبدالله ایزدپناه نماینده ایذه و باغ ملک در مجلس شورای اسلامی با اشاره به رونمایی از خودروهای جدید شاهین و همچنین آغاز تجاری‌سازی آن در سایپا گفت:‌ ...