تهران
IMG-20180816-WA0018-300×300

سایه ی خاموش غزل

یلدا ابتهاج، خبر داد که شاعر برجسته ایران، هوشنگ ابتهاج در بیمارستان کلن آلمان درگذشت.. خبری که سوگ و اندوه سترگ دوستداران، سایه را به دنبال داشت. او در شعر ...