تهران
فاقد تصویر شاخص

غرق شدن چهار نفر در بامدژ اهواز

ابراهیم قنبری سه‌شنبه شب در گفت و گو با خبرنگار غئاصبیان کرد: یک پدر ۴۰ ساله به همراه پسر ۱۷ ساله خود و ۲ مرد دیگر از بستگان آنها در ...