تهران
۱۵۶۶۷۶۴۶۴

آماده سازی واگن‌های باری برای اولین بار در فولاد خوزستان

مدیرعامل شرکت چند وجهی فولاد لجستیک با اشاره به روند توسعه و آماده سازی در این شرکت اظهار داشت: شرکت چند وجهی فولاد لجستیک با توجه به تحریم‌های ظالمانه که ...