تهران
۱-۱-۶۵۰x320-1-620×320

عدم الحاق به فولاد خوزستان، مرگ فولاد اکسین را رقم می‌زند!

ماشاالله براتی امروزه پس از هیجده سال از طرح احداث شرکت فولاد اکسین که به منظور تولید ورق عریض در مجاورت شرکت فولاد خوزستان که با هدف تکمیل زنجیره تولید ...
khoshbinfar

حسام خوشبین فر نایب رییس هیئت مدیره شرکت فولاد اکسین شد

نگرش نیوز - در جلسه ای که امروز یکشنبه سوم بهمن ماه ۹۹ در هیئت مدیره ی شرکت فولاد اکسین برگزار شد، مهندس حسام خوشبین فر مرد کاردان حوزه ی ...