تهران
۱-۱-۱۱۰۰x700

با دستور مهندس ابراهیمی مدیرعامل فولاد خوزستان؛ بازسازی و تعریض جاده قلعه چنان به شهرستان کارون

در آئین رونمایی از ۱۵۶۰ قطعه بومی سازی؛ مهندس ابراهیمی مدیرعامل فولاد خوزستان از بازسازی و تعریض جاده قلعه‌چنعان از محل صرفه‌جویی ارزی قطعات بومی‌سازی شده خبر داد. وی در ...