تهران
بهره-برداری-از-۷-پروژه-طرح-عمو-می-و-پشتیبانی-شرکت-فولاد-خوزستان-در-هفته-دولت

بهره برداری از طرح های هفته دولت در شرکت فولاد خوزستان

۷ طرح با هدف پایداری تولید، بهینه سازی، افزایش ظرفیت عمومی در شرکت فولاد خوزستان به مناسبت هفته دولت بهره‌برداری رسید. معاون برنامه‌ریزی و اجرای پروژه‌های شرکت فولاد خوزستان با ...