تهران
IMG-20230717-WA0005
بهره برداری از پروژه بازچرخانی پساب صنعتی فولاد خوزستان

فولاد خوزستان و عبور از چالش های زیست محیطی

در هفته ای که گذشت خبر بهره برداری از پروژه بازچرخانی پساب صنعتی فولاد خوزستان در صدر اخبار زیست محیطی خوزستان قرار گرفت. به زبانی ساده در این پروژه، فولاد ...