تهران
فاقد تصویر شاخص

مناطق نفتخیز جنوب و دانش‌بنیان‌ها، ‏۲ قرارداد جدید ساخت بار اول منعقد می‌کنند

مدیر امور فنی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب از امضای دو قرارداد مهم ساخت بار اول با شرکت‌های دانش‌بنیان ‏در آینده نزدیک خبر داد.‏