تهران
عملیات-آوار-برداری-ساختمان-متروپل-در-آبادان-۱۸

دستگیری ۷ نفر دیگر از مسببان ریزش ساختمان متروپل

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خوزستان اظهار داشت: با توجه به نظرات کارشناسان هفت نفر دیگر به عنوان مقصر در ریزش ساختمان متروپل دخیل بودند که بازداشت شدند. وی ...