تهران
naserinezhad

اصلی‌ترین دلیل عدم استفاده از گاز فلر عدم تخصیص سرمایه است

نگرش نیوز - مجید ناصری‌نژاد در رابطه با وضعیت ساماندهی گاز فلر (گازهای همراه نفت در میدان‌های نفتی)، گفت: جمع‌آوری و تبدیل گازهای فلر به خوراک، برق، سوخت و... به‌دلیل ...
naserinezhad

بی‌انگیزگی مدیران اجرایی دلیل ادامه خام فروشی نفت است

هورنیوز - ناصری نژاد به عوامل تاثیرگذار بر ادامه خام فروشی نفت در کشور اشاره کرد و گفت: بی‌انگیزگی مدیران اجرایی نسبت به اجرای سیاست‌های کلی نظام همچون جلوگیری از ...
naserinezhad

بی‌انگیزگی مدیران اجرایی دلیل ادامه خام فروشی نفت است

هورنیوز - ناصری نژاد به عوامل تاثیرگذار بر ادامه خام فروشی نفت در کشور اشاره کرد و گفت: بی‌انگیزگی مدیران اجرایی نسبت به اجرای سیاست‌های کلی نظام همچون جلوگیری از ...