تهران
توازنی برای جلب رضایتمندی@’T

توازنی برای جلب رضایتمندی

به گزارش گلبانگ زاگرس؛ تعیین مطلوب استراتژی تقسیم سود میان سهامداران یکی از سیاست‌های حساس و مهم مالی شرکت‌‌ها محسوب می‌شود. بدیهی است که سیاست‌گذاری‌های یکنواخت و هموار برای تقسیم ...