تهران
falsafi

شبکه‌های دفع فاضلاب شهر اهواز ضعیف است

نگرش نیوز - محمد جعفر فلسفی در رابطه با مشکلات دفع فاضلاب و آب‌های سطحی استان خوزستان، اظهار کرد: مسئله دفع فاضلاب ۲۰ سال است که در اهواز جدی است ...