تهران
۲۰۱۹۰۵۱۰۱۱۲۷۰۴۰۷۶۶

آذری جهرمی برای پاسخ به نمایندگان به کمیسیون صنایع می‌آید

نگرش نیوز - براساس دستور کار هفته جاری کمیسیون صنایع و معادن مجلس، این کمیسیون در جلسه روز دوشنبه (۵ آبان ماه) خود به بررسی درخواست اعمال ماده ۲۳۴ قانون آیین‌نامه ...