تهران
_MG_6236+(Copy)

سامانه بارشی مونسون تاثیر محسوسی بر ذخایر سدهای خوزستان نداشته است

عباس صدریان فر، با اشاره به تشکیل جلسات مدیریت سیلاب در این سازمان، افزود: بررسی آمار ثبت شده نشان می دهد از اولین روز فعالیت سامانه مانسون در خوزستان تاکنون، ...