تهران
ارسلان+غمگین

مهلت دوهفته ای برای ثبت نام در طرح ملی توسعه مشاغل خانگی

نگرش نیوز - ارسلان غمگین زمان ثبت نام در طرح ملی توسعه مشاغل خانگی رو به اتمام برشمرد و باردیگر از متقاضیان راه اندازی کسب و کار‌های خانگی در استان ...