تهران
۱۳_f653b4991c_WhatsApp-Image-2022-04-13-at-1.56.38-PM

دیدار مدیریت شعب بانک تجارت خوزستان با مدیرعامل شرکت فولاد اکسین خوزستان

مدیریت شعب بانک تجارت خوزستان به همراه معاونین با مدیر عامل شرکت فولاد اکسین خوزستان دیدار داشتند.