تهران
izadpanah

نشست مشترک شهرداران استان خوزستان به میزبانی شهرداری مسجدسلیمان

در ابتدای این جلسه پیمان مولایی شهردار مسجد سلیمان ضمن خیر مقدم به حاضرین در جلسه اظهار داشت: مسجدسلیمان به لحاظ توسعه شهری با مشکلات عدیده ای گریبانگیر است و بیست ...