تهران
۴۴۹۵۵۹۹

عبور زائران از پایانه چذابه به عراق بدون روادید

حمید سیلاوی از آزاد شدن عبور زوار اربعین حسینی  (ع)  از روز شنبه ۸ مرداد   از  پایانه مرزی  چذابه خبر داد. رئیس ستاد اربعین حسینی  دشت آزادگان افزود : زوار ...