تهران
mansor_alwani

شهردار جدید خرمشهر معرفی شد

نگرش نیوز - معاون استاندار و فرماندار ویژه خرمشهر در این آیین مشارکت، جلب و مساعدت مردم برای حضور در عرصه کار و فعالیت شهری را مهم بیان کرد و گفت: مردم ...