تهران
رمز-موفقیت-در-بازار-رقابتی-نگاه-توسعه-محور-مبتنی-بر-افزایش-تولید-بهبود-کیفیت-و-بهره-مندی-از-ظرفیت-های-دانش-بنیان-است

رمز موفقیت در بازار رقابتی؛نگاه توسعه محور مبتنی بر افزایش تولید، بهبود کیفیت و بهره‌مندی از ظرفیت های دانش‌بنیان است

به گزارش گلبانگ زاگرس ؛ توسعه (Development) یک فرآیند تغییر و تحولی است که به منظور شکوفایی و تحقق ظرفیت‌های نهفته و بالفعل کردن آن ها بر اساس قابلیت‌ها و ...