تهران
foolad

ثبت رکوردی جدید در گروه ملی صنعتی فولاد ایران

نگرش نیوز - معاون فنی و بهره برداری شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران با اشاره به ثبت رکوردی جدید پس از چهار سال در این شرکت گفت: طی یک ...