تهران
فاقد تصویر شاخص

تغییر وضعیت اهواز از نارنجی به زرد

رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز از تغییر وضعیت شهر اهواز از نارنجی به زرد خبر داد. دکتر فرهاد ابول‌نژادیان سه‌شنبه شب در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: با ...