تهران
۱۶۹۷۴۷۵۳۰

نانوایی های خوزستان به کارتخوان مجهز شدند

مدیر کل غله و خدمات بازرگانی خوزستان گفت: از مجموع ۲ هزار و ۶۸۰ واحد نانوایی واجد شرایط برای نصب دستگاه کارتخوان در استان تا کنون برای ۲ هزار و ...