تهران
۶۱۹۹۸۰۱۳

آئین نامه رتبه بندی معلمان، به دلیل مغایرت با قانون، قابل اجرا نیست

👤رحیم زارع عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس: ♦️با بررسی تعدادی از کارشناسان اداره قوانین مجلس و برخی صاحب نظران در حوزه آموزش و پرورش، مغایرت های متعددی بین قانون ...