تهران
افتتاحیه-دوازدهمین-همایش-و-نمایشگاه-چشم-انداز-صنعت-فولاد-و-سنگ-آهن

اولین روز از دوازدهمین همایش و نمایشگاه چشم‌انداز صنعت فولاد و سنگ‌ آهن

به گزارش گلبانگ زاگرس؛ دوازدهمین همایش و نمایشگاه چشم‌انداز صنعت فولاد و سنگ آهن ایران با نگاهی به بازار دوشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ در هتل المپیک تهران آغاز شد. Û´ Û¶ÛµÛ´«+p3Å" ...
افتتاحیه-دوازدهمین-همایش-و-نمایشگاه-چشم-انداز-صنعت-فولاد-و-سنگ-آهن

افتتاحیه دوازدهمین همایش و نمایشگاه چشم‌انداز صنعت فولاد و سنگ‌آهن

دوازدهمین همایش و نمایشگاه چشم‌انداز صنعت فولاد و سنگ‌آهن ایران با نگاهی به بازار آغاز به کار کرد.