تهران
فاقد تصویر شاخص

حرکت بی‌سابقه رامبد جوان برای جبران شکست در نمایش‌خانگی

پس از انتشار شش قسمت از این مجموعه، موج انتقادها بالاخره تاثیرگذار بوده و از قسمت هفتم تغییراتی در سریال به وجود آمد. قصد دارند در ادامه تولید «مردم معمولی»، ...