تهران
۲۰۱۷۰۱۱۰۳۰۱۶۳۳۵۵۵۲

دلالان مخالف سامانه بازرگاه هستند

نگرش نیوز - سید صادق طباطبایی نژاد عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی، در تشریح نظارت میدانی از بندر امام خمینی(ره)، گفت: ...