تهران
aghajari

​منطقه گاز میانکوه منتقل نمی‌شود

نگرش نیوز - در نشست حبیب آقاجری نماینده مردم بندر ماهشهر، امیدیه، هندیجان، بخش جولکی و بندرامام‌خمینی با معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران بر عدم انتقال ...
aghajari

​منطقه گاز میانکوه منتقل نمی‌شود

نگرش نیوز - در نشست حبیب آقاجری نماینده مردم بندر ماهشهر، امیدیه، هندیجان، بخش جولکی و بندرامام‌خمینی با معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران بر عدم انتقال ...