تهران
eezadpanah

رئیس مجمع نمایندگان خوزستان انتخاب شد

نگرش نیوز - پیش از این سیدکریم حسینی نماینده مردم اهواز، کارون، حمیدیه و باوی در مجلس شورای اسلامی به مدت یک سال رییس مجمع نمایندگان استان بود. انتخاب رییس ...
eezadpanah

رئیس مجمع نمایندگان خوزستان انتخاب شد

نگرش نیوز - پیش از این سیدکریم حسینی نماینده مردم اهواز، کارون، حمیدیه و باوی در مجلس شورای اسلامی به مدت یک سال رییس مجمع نمایندگان استان بود. انتخاب رییس ...